Eiche

Kontakt: Friedhofswald Appen

Rufen Sie uns an, mailen oder schreiben Sie an:

Friedhofsverwaltung Pinneberg-Appen
Kirchhofsweg 76b
25421 Pinneberg

Ansprechpartner:
Hemming Hachmann-Thießen (Friedhofsverwalter der Friedhöfe Lutherkirche Pinneberg und St. Johannes-Kirche Appen)

Tel.: 0 41 01 / 691 123
Fax: 0 41 01 / 840 960

E-Mail: info@friedhofswald-appen.de
Internet: www.friedhofswald-appen.de

Impressum

Ev.-Luth. St. Johannes-Kirchengemeinde Appen
Kirchenvorstandsvorsitzender: Pastor Frank Schüler

Kontakt Pastor und Kirchenbüro St. Johannes-Appen:

Opn Bouhlen 47
25482 Appen

Tel.: 0 41 01 / 204 763 (Pastor Frank Schüler)
Tel.: 0 41 01 / 268 94 (Kirchenbüro)
Fax: 0 41 01 / 204 634

E-Mail: info@friedhofswald-appen.de, kirche-appen@versanet.de
Internet: www.friedhofswald-appen.de, www.kirche-appen.de